Program ART GATE behind the scenes iniciovala a v letech 2016 - 2019 provozovala kulturní neziskovka Nová síť. Od ledna 2020 přešel pod kulturní neziskovku Produkční skupina ART GATE z.s.

Vzdělávací program vychází z dlouhodobého monitoringu českých regionů a konzultační činnosti, kde se setrvale objevuje jeden a tentýž problém – nedostatek pracovníků v místní kultuře, kteří by měli osvojené základní dovednosti v technice (světlo, zvuk, video, podia), ať už se jedná o live akce, koncerty, divadla, besídky apod. Chybí zde systematické praktické vzdělávání v technických dovednostech základního stupně, bez nutnosti studia na akademické půdě.

Tým lektorů ART GATE v čele s Petrem Voříškem (světlo a video), Janem Dubnem (zvuk) Dagmar Kantorkovou (produkce) a Adrianou Světlíkovou (plánování kulturních akcí) otevřel v říjnu 2016 třídenní kurz Technické dovednosti: zvuk, světlo, video (a následně navazující workshopy), jejichž cílem je zájemce o toto odvětví systematicky vzdělávat - ti nabyté zkušenosti zúročí buď na amatérské úrovni (pořádání sousedských slavností, besídek, ozvučení kapely) nebo poslouží jako start pro jejich budoucí kariéru (absolventi SŠ, učebních oborů i techničtí nadšenci).

Pro ty, kteří se zvuku chtějí věnovat do hloubky, připravuje ART GATE i workshop Live zvučení. Dvoudenní setkání je čistě praktické, účastníci si mimo jiné vyzkouší i nazvučení živé kapely. Při workshopu Světlo pro pokročilé se účastníci věnují programování světel, řídícím protololům, síťování a propojování světla a videa. Od listopadu 2018 přibyl workshop Základy střihu videa, který provádí účasníky základy zpracování videa v programu  Adobe Premiera. Workshopy ART GATE Masterclass dávají nakouknout pod ruce těch největších odborníků u nás i ve světě, naposledy třeba Shannonu Harveyovi. Ten krom jiného vede týmy zabývající se uplatněním technologií, automatizací, médii, previzualizací a světelnou integrací. ART GATE připravuje i workshopy na míru - jejich obsah vychází z konkrétních přání a potřeb toho, kdo si je objedná.

Výroční zpráva ART GATE za rok 2022 ke stažení.