Platforma je spolkem umělecko-technického personálu. Zvukaři, osvětlovači, zvukoví a světelní designéři, technici, riggeři, video technici a produkční v živé kultuře. Platformu založila produkční skupina ART GATE, která se tímto krokem snaží reagovat na aktuální situaci v oboru technických profesionálů a produkčních v živé kultuře.

Platforma byla založena v listopadu 2021. Jejím posláním je hájit zájmy technických pracovníků a produkčních v živé kultuře směrem k veřejnosti i státním institucím.

Chceme edukovat o práci technických profesionálů a produkčních. Snažíme se rozvíjet komunikaci a vzdělávání.

Pořádáme oborová a networkingová setkání. Naší snahou je otevřený dialog na předem zvolené téma, sdílení a výměna zkušeností.

V současné době pracujeme na vytvoření webu Platformy ART GATE. V roce 2022 se chceme soustředit na důslednější zmapování oboru a analýzu situace.