Působnost Platformy
•    Zastupování členů při jednání s vládou
Zastupujeme zájmy členů formou jednání s dalšími profesními asociacemi, organizacemi a orgány veřejné správy.
Vyjadřujeme se k platným a připravovaným právním normám týkajících se zainteresovaných odvětví a spolupracujeme na přípravě jejich novelizací.
Poskytujeme poradenství a ochranu členů v pracovněprávní oblasti.
•    Vzdělávání
Zvyšujeme kvalifikaci a dovednosti technických pracovníků a produkčních formou kurzů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí.
•    Konzultace a networking
Navazujeme a rozvíjíme kontakty mezi techniky a produkčními, organizujeme networkingová setkání, spolupracujeme s mezinárodními organizacemi stejného či podobného zaměření.

Abychom obor technických profesionálů a produkčních přiblížili veřejnosti a státním organizacím, vytvořili jsme kampaň s názvem Ti, co nejsou vidět. Součástí kampaně je promo video se stejným názvem. Video by mělo pokořit mýtus, že v kultuře pracují „jen umělci“ a ukázat, že technici a produkční mají neoddiskutovatelný podíl na umělecké produkci.

Video ke shlédnutí zde:

Dlouhá verze

Krátká verze

Režie a koncepce videa: Jiří Šimek

Animace: Magda Hejzlarová

Vyrobila: Produkční skupina ART GATE z.s., 2021

Partneři: Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hlavního města Praha